Deu-me la fe dels meus pares


TORNADA:
Deu-me la fe dels meus pares,
deu-me la fe dels meus pares,
deu-me la fe dels meus pares:
pot ser el que em manca a mi.

Va ser bona pel meu pare: (3 cops )
pot ser el que em manca a mi.

Va ser bona per la mare:(3 cops)
pot ser el que em manca a mi.

Fou la fe de Pau i Siles: (3 cops)
pot ser el que em manca a mi.

Ens durà a tots a la glòria: (3 cops)
pot ser el que em manca a mi.